polski   English  
polski   English  

Statistics

Number of publications: 1201

Readers on-line: 229

Total number of users since May 1, 2011: 3780185

Collection

Library

Frequently read publications : Rozprawy doktorskie

Page1of4 pages

1 | 2 | 3 | ...
 1. Analiza nośności dźwigarów kratowych z imperfekcjami geometrycznymi : rozprawa doktorska [235]
 2. Wpływ wybranych parametrów konstrukcyjnych na proces zawirowań w kadzi wirowo-osadowej podczas klarowania zawiesin : rozprawa doktorska [192]
 3. Algorytmy i metody uczenia sieci neuronowych w oparciu o zmodyfikowane twierdzenie Kołmogorowa : rozprawa doktorska [161]
 4. Wybrane problemy budowy i optymalizacji sterowania urządzeniem pozycjonującym o układzie elektromagnetycznym : rozprawa doktorska [123]
 5. Modelowanie i analiza przemieszczania materiału obrabianego podczas mikroskrawania i nagniatania ślizgowego z uwzględnieniem nieliniowości procesu : rozprawa doktorska [121]
 6. Analiza efektywności oddziaływania czynników mechanicznych w aspekcie energetycznym i jakościowym mycia rurociągów w przemyśle spożywczym : rozprawa doktorska [116]
 7. Kształtowanie regularnych symetrycznych nierówności o zarysie trójkątnym w procesie nagniatania naporowego tocznego wałków stalowych : rozprawa doktorska [104]
 8. Badanie pól odkształceń i naprężeń w ośrodku rozdrobnionym w stanie parcia czynnego : rozprawa doktorska [87]
 9. Ocena okresu trwałości ściernic z wykorzystaniem wartości skutecznej sygnału emisji akustycznej w procesie obwodowego szlifowania płaszczyzn : rozprawa doktorska [81]
 10. Specjacja fosforu w osadach dennych zbiorników o różnym statusie troficznym jako podstawa wyboru metody rekultywacji : praca doktorska [79]
 11. Metoda oceny nowoczesności maszyn do pielęgnacji terenów zieleni na przykładzie kosiarki ogrodowej : rozprawa doktorska [77]
 12. Badanie oporów przepływu podczas skraplania czynników chłodniczych w minikanałach rurowych : rozprawa doktorska [63]
 13. Wpływ warunków spalania wybranych grup odpadów na emisję szkodliwych substancji : rozprawa doktorska [59]
 14. Model kompozytu mineralnego z włóknami rozproszonymi : rozprawa doktorska [59]
 15. Modelowanie i analiza numeryczna stanów deformacji i naprężeń w warstwie wierzchniej gwintów o zarysach trapezowym i łukowym walcowanych na zimno : rozprawa doktorska [57]
 16. Badania efektywności procesu jednoprzejściowego szlifowania otworów ściernicami o strefowo zróżnicowanej budowie : rozprawa doktorska [57]
 17. Modelowanie skraplania czynnika chłodniczego w pionowym minikanale rurowym : rozprawa doktorska : [streszczenie] [51]
 18. Rekultywacja Jeziora Parnowskiego metodą aeracji pulweryzacyjnej : rozprawa doktorska : [streszczenie] [48]
 19. Analiza i synteza kinematyki mechanizmu zawieszenia i kierowania kół samochodu : rozprawa doktorska [44]
 20. Analiza topografii powierzchni kształtowanych z użyciem wieloostrzowych narzędzi frezerskich z ostrzami o zróżnicowanym ukształtowaniu : rozprawa doktorska [43]
 21. Analiza stanów deformacji i naprężeń w strefie obróbki materiałów sprężysto-lepko-plastycznych podczas szybkościowego skrawania pojedynczym ostrzem : rozprawa doktorska : [streszczenie] [43]
 22. Podstawy stosowania ciśnieniowej strugi wodnej do obróbki ryb : rozprawa doktorska : [streszczenie] [43]
 23. Zastosowanie metod optycznych do aktywnej kontroli struktury geometrycznej powierzchni i wymiaru przedmiotu obrabianego : rozprawa doktorska [42]
 24. Ocena stabilności kompostu w czasie rzeczywistym : rozprawa doktorska [39]
 25. Innowacyjne metody mikroszlifowania płaszczyzn z zastosowaniem ściernic o stożkowej i hiperboloidalnej powierzchni czynnej : rozprawa doktorska [39]