polski   English  
polski   English  

Statistics

Number of publications: 1385

Readers on-line: 5

Total number of users since May 1, 2011: 6297863

Collection

Library

Frequently read publications : Rozprawy doktorskie

 1. Analiza nośności dźwigarów kratowych z imperfekcjami geometrycznymi : rozprawa doktorska [1228]
 2. Nośność, ugięcie i zarysowanie belek piaskobetonowych z włóknami stalowymi pod obciążeniem doraźnym : rozprawa doktorska [779]
 3. Ocena stabilności kompostu w czasie rzeczywistym : rozprawa doktorska [572]
 4. Analiza i synteza kinematyki mechanizmu zawieszenia i kierowania kół samochodu : rozprawa doktorska [556]
 5. Wpływ wybranych parametrów konstrukcyjnych na proces zawirowań w kadzi wirowo-osadowej podczas klarowania zawiesin : rozprawa doktorska [504]
 6. Wybrane problemy budowy i optymalizacji sterowania urządzeniem pozycjonującym o układzie elektromagnetycznym : rozprawa doktorska [462]
 7. Analiza efektywności oddziaływania czynników mechanicznych w aspekcie energetycznym i jakościowym mycia rurociągów w przemyśle spożywczym : rozprawa doktorska [447]
 8. Model kompozytu mineralnego z włóknami rozproszonymi : rozprawa doktorska [438]
 9. Modelowanie i analiza numeryczna stanów deformacji i naprężeń w warstwie wierzchniej gwintów o zarysach trapezowym i łukowym walcowanych na zimno : rozprawa doktorska [396]
 10. Modelowanie i analiza przemieszczania materiału obrabianego podczas mikroskrawania i nagniatania ślizgowego z uwzględnieniem nieliniowości procesu : rozprawa doktorska [370]
 11. Analiza statyczna ustrojów cięgnowych w zakresie sprężysto-plastycznym : praca doktorska [347]
 12. Kształtowanie regularnych symetrycznych nierówności o zarysie trójkątnym w procesie nagniatania naporowego tocznego wałków stalowych : rozprawa doktorska [329]
 13. Badanie pól odkształceń i naprężeń w ośrodku rozdrobnionym w stanie parcia czynnego : rozprawa doktorska [282]
 14. Specjacja fosforu w osadach dennych zbiorników o różnym statusie troficznym jako podstawa wyboru metody rekultywacji : praca doktorska [246]
 15. Ocena okresu trwałości ściernic z wykorzystaniem wartości skutecznej sygnału emisji akustycznej w procesie obwodowego szlifowania płaszczyzn : rozprawa doktorska [246]
 16. Badania efektywności procesu jednoprzejściowego szlifowania otworów ściernicami o strefowo zróżnicowanej budowie : rozprawa doktorska [245]
 17. Eksperymentalna weryfikacja drgań bryły sztywnej na liniowo-odkształcalnym podłożu gruntowym : rozprawa doktorska [240]
 18. Algorytmy i metody uczenia sieci neuronowych w oparciu o zmodyfikowane twierdzenie Kołmogorowa : rozprawa doktorska [239]
 19. Wpływ parametrów zasilania w układach dwupaliwowych na efektywność energetyczną tłokowego silnika spalinowego : rozprawa doktorska [221]
 20. Metoda oceny nowoczesności maszyn do pielęgnacji terenów zieleni na przykładzie kosiarki ogrodowej : rozprawa doktorska [212]
 21. Opracowanie technologii oczyszczania ścieków przemysłowych pochodzących z produkcji płyt wiórowych : rozprawa doktorska [183]
 22. Badanie oporów przepływu podczas skraplania czynników chłodniczych w minikanałach rurowych : rozprawa doktorska [179]
 23. Badania właściwości eksploatacyjnych komory próżniowej z zewnętrznym generatorem pary w procesie rozmrażania mięsa : rozprawa doktorska [177]
 24. Wykorzystanie wskaźników cyfrowej reprezentacji obrazu powierzchni obrobionej do monitorowania zużycia ostrza w procesie toczenia : rozprawa doktorska [162]
 25. Wpływ warunków spalania wybranych grup odpadów na emisję szkodliwych substancji : rozprawa doktorska [159]