polski   English  
polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
Title = "Badania wpływu kinematyki oraz warunków chłodzenia i smarowania w procesie szlifowania ostrzy noży planarnych na ich trwałość eksploatacyjną: rozprawa doktorska"