polski   English  
polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
Title = "Piaskobetony specjalne na bazie piasku odpadowego modyfikowane mikrokrzemionką i zbrojeniem rozproszonym : rozprawa doktorska"