polski   English  
polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = "Badania poparte publikacjami krajowymi i zagranicznymi pokazały że metody foto-akustyczne są doskonałym narzędziem pozwalającym określić parametry cieplne i optyczne typowych materiałów stosowanych w budowie przyrządów półprzewodnikowych. Pozwoliło to autorowi na jednoznaczne sformułowanie tezy pracy, że możliwe jest określenie podstawowych parametrów cieplnych jak i wybranych parametrów optycznych materiałów półprzewodnikowych techniką foto-akustyczną w dziedzinie pomiarów częstotliwości oraz dziedzinie pomiarów widmowych zarówno amplitudowych jak i fazowych w różnych konfiguracjach eksperymentalnych."]