polski   English  
polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = "Celem pracy było wyjaśnienie zależności pomiędzy dokładnością wykonania frezów ślimakowych a przyrostem trwałości ich ostrzy po pokryciu twardą warstwą azotku tytanu.W analizie teoretycznej zagadnienia dokonano oceny wpływu dokładności wykonania freza ślimakowego na rozkład obciążenia ostrzy oraz opracowano metodę oceny zróżnicowania dokładności wykonania narzędzi wieloostrzowych wewnątrz jednej klasy dokładności.Aby zrealizować cel pracy, opracowano zmodyfikowaną metodę stałoprądowego reaktywnego rozpylania magnetronowego, pozwalającą wytwarzać twarde warstwy azotku tytanu o znacznie stabilniejszych właściwościach niż w innych metodach wytwarzania."]