polski   English  
polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = "Celem pracy jest analiza numeryczna ustrojów zabezpieczających konstrukcje budowlano-inżynierskie przed skutkami obciążeń nagłych powodujących szybkie zmiany deformacji. Szczegółowej analizie poddano zabezpieczenia konstrukcji tunelu podwodnego przed wybuchem. Dużo uwagi poświęcono modelowaniu konstytutywnemu stali i betonu, z których wykonywane są konstrukcje osłonowe."]