polski   English  
polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = "Celem pracy jest określenie wpływu składu chemicznego, struktury oraz adhezji mikrotwardości wybranych twardych powłok na ich właściwości tribologiczne, zwłaszcza na wartość wskaźników zużycia powłoki oraz przeciwpróbki uzyskane w warunkach tarcia suchego. W pracy zastosowano dwie różne metody PVD wybranych rodzajów powłok o zbliżonym składzie chemicznym, strukturze i właściwościach mechanicznych, oraz przeprowadzono badania tribologiczne w warunkach tarcia suchego dla różnych warunków pracy węzła trącego."]