polski   English  
polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
Title = "Badanie wpływu zintegrowanej metody chłodzenia strefy obróbki zimnym powietrzem i jej odśrodkowego smarowania aerozolem olejowym na przebieg i wyniki procesu szlifowania walcowych powierzchni wewnętrznych : rozprawa doktorska"