polski   English  
polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
Title = "Eksperymentalna weryfikacja drgań bryły sztywnej na liniowo-odkształcalnym podłożu gruntowym : rozprawa doktorska"