polski   English  
polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
Title = "Wybrane cechy fizyko-mechaniczne fibrokompozytu wytworzonego na bazie kruszywa odpadowego : rozprawa doktorska"