polski   English  
polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
Title = XXI Ogólnopolskie Fotogrametryczne Sympozjum Naukowe \"Aktualne wyzwania fotogrametrii, teledetekcji i geoinformatyki\", Koszalin\-Mielno, 19\-21 września 2018 r. \: książka streszczeń = book of abstracts