polski   English  
polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
Title = "Ocena dojrzałości kompostu, na podstawie wybranych fizykochemicznych wskaźników, ze szczególnym uwzględnieniem substancji humusowych : rozprawa doktorska : [streszczenie]"