polski   English  
polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
Title = "Analiza topografii powierzchni kształtowanych z użyciem wieloostrzowych narzędzi frezerskich z ostrzami o zróżnicowanym ukształtowaniu : rozprawa doktorska"