Title:

Model struktur kompetencji odpornych na zakłócenia : rozprawa doktorska

Creator:

Szwarc, Eryk

Contributor:

Bocewicz, Grzegorz [Promotor] ; Sidor-Rządkowska, Małgorzata [Promotor] ; Jabłoński, Marek [Recenzja] ; Swacha, Jakub [Recenzja] ; Wyrozębski, Paweł [Recenzja]

Subject:

kompetencje ; zarządzanie kompetencjami ; struktura kompetencji ; zakłócenia ; odporność ; odporna struktura kompetencji ; planowanie ; projekt ; wspomaganie decyzji ; model deklaratywny ; programowanie z ograniczeniami

Description:

W rozprawie przedstawiono autorską koncepcję syntezy struktur kompetencji odpornych na zakłócenia. W konsekwencji sformułowano nowy problem planowania struktury kompetencji odpornej na wybrany zbiór zakłóceń w organizacji realizującej portfel projektów. Zbudowano model referencyjny dla problemu planowania struktury kompetencji odpornej na dwa rodzaje zakłóceń: absencje pracownicze i zlecanie dodatkowych operacji. W szczególności zdefiniowano miarę ilościową odporności struktury kompetencji, której wartość określa zdolność zatrudnionego zespołu pracowników do przyjmowania dodatkowych obowiązków (zastępstw) w przypadku absencji określonej liczby pracowników i zlecania dodatkowych czynności. Rozważany problem należy do klasy problemów NP-zupełnych, w których nakłady czasowe ponoszone na ich rozwiązanie rosną wykładniczo wraz z ich rozmiarem. Spotykane w praktyce instancje problemów planowania struktury kompetencji odpornej na zakłócenia, zakładają dziesiątki/setki pracowników oraz setki czynności, których rozwiązanie może wymagać znacznej ilość czasu (kilku godzin/dni/tygodni). W wielu przypadkach zbiór rozwiązań dopuszczalnych, tzn. spełniających zadane ograniczenia zasobowe, jest zbiorem pustym. W związku z tym wykorzystano metodykę programowania deklaratywnego tzn. programowanie z ograniczeniami. Modele deklaratywne można łatwo modyfikować i rozbudowywać tzn. uwzględniać specyfikę aktualnie rozważanych problemów (danych, ograniczeń i pytań) m.in. poprzez wyznaczenie nadmiarowych ograniczeń (warunków wystarczających) pozwalających na dedykowane (dla danego problemu), a zatem efektywne/szybkie przeszukiwanie przestrzeni potencjalnych rozwiązań. Z uwagi na fakt, że rozwiązania dopuszczalne nie zawsze występują w problemach dużej skali i związanym z tym długim czasem oczekiwania na rozwiązanie, opracowano warunek wystarczający (nadmiarowe ograniczenie), którego spełnienie gwarantuje istnienie rozwiązań dopuszczalnych a tym samym uzasadnia ponoszone nakłady czasowe. Bazując na opracowanym modelu przedstawiono autorską metodę planowania struktur kompetencji odpornych na zakłócenia oraz wskazano na możliwość jej wykorzystania w systemach zarządzania zasobami ludzkimi (HRMS/CMS). Efektywność opracowanej metody zweryfikowano w serii eksperymentów wykorzystujących rzeczywiste dane pozyskane z dwóch organizacji: uczelni wyższej (Wydział Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej) i przedsiębiorstwa realizującego projekty IT (Kaliop Poland Sp. z o.o.). Opracowana metoda stanowi podstawę do opracowania interakcyjnego systemu planowania struktur kompetencji odpornych na zakłócenia, wykorzystywanego m.in. w controllingu zasobów ludzkich. Ponadto dzięki przedstawionym w rozprawie badaniom możliwe staje się opracowanie innych pochodnych metod zarządzania zasobami ludzkimi, jak np. metod wspomagania planowania zespołów projektowych uwzględniających efekt uczenia i zapominania.

Place of publishing:

Warszawa

Publisher:

[s.n.]

Date:

2021

Type:

rozprawa doktorska

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Politechniki Koszalińskiej

Access rights:

internet

License:

Creative Commons BY-NC 4.0

×

Citation

Citation style: