Title:

Wykorzystanie metod numerycznych do obliczania wybranych parametrów blokad kolmatacyjnych w procesie filtracji grawitacyjnej : rozprawa doktorska

Alternative title:

The use of numerical methods to calculate selected parameters of clogging blocks in the process of gravity filtration

Creator:

Kogut, Paweł

Contributor:

Kaźmierczak, Bartosz [Recenzja] ; Dawidowicz, Jacek [Recenzja] ; Piekarski, Jacek(ochrona środowiska) [Promotor]

Subject:

analiza numeryczna ; filtracja ; kolmatacja ; porowatość ; współczynnik filtracji ; zagęszczanie ; złoże filtracyjne

Description:

W rozprawie doktorskiej skupiono się na precyzyjnym opisie procesu filtracji grawitacyjnej. Założono, że proces filtracji grawitacyjnej, może być rozpatrywany na podstawie ogólnego równania bilansu, które w uproszczeniu zakłada, że masa fazy stałej z zawiesiny w nadawie w części została zatrzymana w wolnych przestrzeniach warstwy filtracyjnej, w części utworzyła osad na złożu, w części utworzyła przegrodę kolmatacyjną oraz w części przedostała się do filtratu. Jest to proces złożony, wielowariantowy i zależnie od typu filtracji powinien być odrębnie analizowany także od strony przyczynowo-skutkowej mechanizmu stwierdzonych zależności. W pracy przedstawiono i opisano typy rodzaju filtracji grawitacyjnej (filtracja w złożu porowatym, filtracja z przyrostem warstwy osadu na powierzchni złoża, filtracja w złożu porowatym z przyrostem warstwy osadu, filtracja w złożu porowatym z blokadą kolmatacyjną, filtracja w złożu porowatym z blokadą kolmatacyjną oraz przyrostem warstwy osadu).

Place of publishing:

Koszalin

Publisher:

[s.n.]

Date:

2022

Type:

rozprawa doktorska

Format:

application/pdf

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Politechniki Koszalińskiej

Access rights:

internet

License:

Creative Commons BY-NC 4.0

×

Citation

Citation style: