Title:

Wybrane zagadnienia analizy masztów z uwzględnieniem sprężysto-plastycznych właściwości odciągów : rozprawa doktorska

Alternative title:

Selected problems of the masts analysis taking into account the elasto-plastic guys properties.

Creator:

Pigoń, Renata

Contributor:

Matuszkiewicz, Monika [Promotor] ; Ślęczka, Lucjan [Recenzja] ; Urbańska-Gajewska, Elżbieta [Recenzja]

Subject:

konstrukcje metalowe ; liny stalowe ; maszty (budownictwo) ; naprężenia i odkształcenia ; odciąg (budownictwo) ; statyka budowlana ; układy nieliniowe ; właściwości mechaniczne

Description:

W pracy przedstawiono wybrane zagadnienia analizy masztów, ze szczególnym uwzględnieniem sprężysto-plastycznych właściwości odciągów. Głównym celem przedstawionych analiz było wykazanie różnic w pracy statycznej masztów o odciągach z lin po wstępnym przeciągnięciu (E = const), w stosunku do masztów podpartych za pomocą lin bez wstępnego przeciągnięcia (E ≠ const). W pierwszym przypadku, stała wartość współczynnika sprężystości E liny sprawia, że trzon masztu po obciążeniu i odciążeniu powraca do pierwotnej konfiguracji. Natomiast maszt z odciągami o charakterystyce sprężysto-plastycznej (E ≠ const), po ustaniu obciążenia nie powraca do początkowej pozycji pionowej, lecz pozostaje lekko odchylony od pionu. Takie zachowanie wynika z powstania trwałych odkształceń lin po odciążeniu, co prowadzi do spadku sił wstępnego napięcia w odciągach i zmniejszenia sztywności masztu. Wymagana jest więc tu okresowa rektyfikacja i korekta sił wstępnego naciągu lin, szczególnie w początkowym okresie eksploatacji. Uwzględnienie tego rodzaju nieliniowości w analizie statycznej przyczynia się do wzrostu dokładności obliczeń masztu. Do przeprowadzenia analiz numerycznych w stanie niesprężystym wykorzystano nieliniowe zależności σ – ε dwóch lin o różnej konstrukcji, uzyskane z badań doświadczalnych.

Place of publishing:

Koszalin

Publisher:

[s.n.]

Date:

2022

Type:

rozprawa doktorska

Format:

application/pdf

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Politechniki Koszalińskiej

Access rights:

internet

License:

Creative Commons BY 4.0

×

Citation

Citation style: