Object

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.
This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.

Title: Badania i ocena złączy spawanych ze stali ferrytyczno-austenitycznej w zależności od energii liniowej procesu : rozprawa doktorska

Alternative title:

Research and evaluation of welded ferrite-austenitic steel joints depending on the linear energy of the process

Contributor:

Plichta, Jarosław [Promotor] ; Wojsyk, Kwiryn [Promotor] ; Łabanowski, Jerzy [Recenzja] ; Górka, Jacek [Recenzja]

Description:

W niniejszej pracy przedstawiono stan wiedzy i techniki w zakresie wykonywania połączeń spawanych ze stali ferrytyczno-austenitycznej metodą spawania elektrodą topliwą w osłonie gazowej oraz metody badań i oceny złączy spawanych (rozdział 2.). Analiza ta była podstawą do zdefiniowania hipotezy, celów, problemów badawczych i zakresu pracy (zamieszczonych w rozdziale 3.). W rozdziale 4 przedstawiono teoretyczno-doświadczalne metody określania ilości ciepła wprowadzonego do złącza spawanego. Hipotezy niniejszej rozprawy doktorskiej zostały sformułowane w następujący sposób: 1. Należy przypuszczać, że w celu zwiększenia dokładności przewidywania wpływu wartości energii liniowej spawania na wybrane właściwości połączeń spawanych, takich jak makro i mikrostrukturę, odkształcenia, pola przekroju poprzecznego spoin, udarność i twardość, należy przy opracowywaniu zależności funkcyjnych uwzględnić nie tylko wartość energii liniowej, ale również związki pomiędzy wartościami parametrów wchodzących w jej skład, tj. wartościami natężenia prądu, napięcia łuku i prędkości spawania. 2. Należy przypuszczać, że standardowe wyznaczanie ilości wprowadzonego ciepła w procesie spawania metodą GMAW na podstawie nastawionych wartości parametrów wejściowych procesu (napięcia łuku, natężenia prądu i prędkości spawania), według wzoru normowego, nie odpowiada rzeczywistej ilości ciepła wprowadzonego do złącza, co nie pozwala precyzyjnie przewidywać właściwości,połączeń spawanych. Wyznaczając wartość energii liniowej na podstawie wartości rzeczywistych parametrów procesu spawania (zmierzonych w trakcie trwania procesu), można z wyższą dokładnością przewidywać właściwości połączeń spawanych. Głównym celem poznawczym dysertacji było określenie wpływu zmian wartości energii liniowej spawania, będącej uogólnionym parametrem zadawanym w procesie spawania (obliczanym na podstawie zmierzonych wartości parametrów wejściowych procesu, tj. natężenia prądu, napięcia łuku, i prędkości spawania), na wybrane właściwości połączeń spawanych tzn. makro i mikrostrukturę, odkształcenia, pola przekroju poprzecznego spoin, udarność i twardość w złączach wykonanych ze stali ferrytyczno-austenitycznej metodą GMAW. Cele rozprawy doktorskiej osiągnięto na drodze badań doświadczalnych procesu spawania przedstawionych w rozdziale 5. Uzyskane wyniki badań i analiz stanowiły podstawę do sformułowania wniosków końcowych, a także do określenia kierunków dalszych badań, zawartych w rozdziale 6. niniejszej pracy.

Place of publishing:

Koszalin

Publisher:

[s.n.]

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:dlibra.tu.koszalin.pl:1786

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Politechniki Koszalińskiej

Access rights:

intranet

License:

własność autora - umowa licencyjna PK

Object collections:

Last modified:

Aug 24, 2023

In our library since:

Aug 24, 2023

Number of object content hits:

1

All available object's versions:

https://dlibra.tu.koszalin.pl/publication/1790

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information